ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

თემა-7 მექანიკური მუშაობა

თემა 7- ში მოთავსებულია  დონეებად  დაყოფილი ტექსტები, ტექსტს თან ახლავს  დანართები,კარტები და გზამკვლევი.