ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

თემა 1- ჩვენი სკოლის ეზო

თემები განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლებისთვის. თემებში მოთავსებულია  დონეებად  დაყოფილი ტექსტები, ტექსტებს თან ახლავს  დანართები , გზამკვლევი და თვალსაჩინოებები.

2051

სრულად

თემა 2 - ცხოველები

თემა "ცხოველები " მოიცავს სამი დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტებს.

14961

სრულად

თემა 3- შეგრძნებები

თემა "შეგრძნებები" მოიცავს სამი დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტებს.

1061

სრულად

თემა 4 - საყოფაცხოვრებო ნივთები

თემა "საყოფაცხოვრებო ნივთები" მოიცავს სამი დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტებს.

1357

სრულად

თემა 5- ამინდი

თემა "ამინდი" მოიცავს სამი დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტებს.

1254

სრულად

თემა 6 - ტყე

თემა "ტყე" მოიცავს 3 სხვადასხვა დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტს.

953

სრულად

თემა-7 მექანიკური მუშაობა

თემა "მექანიკური მუშაობა" მოიცავს 3 სხვადასხვა დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტს.

1002

სრულად

თემა 8 - მოძრაობა

თემა "მოძრაობა" მოიცავს 3 სხვადასხვა დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტს.

1165

სრულად

თემა 9 - სასიცოცხლო ციკლი

თემა "სასიცოცხლო ციკლი" მოიცავს 3 სხვადასხვა დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტს.

1057

სრულად

თემა 10 -შავი ზღვა

თემა „შავი ზღვა" მოიცავს 3 სხვადასხვა დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტს.

835

სრულად