ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

თემა 1- ჩვენი სკოლის ეზო

თემები განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლებისთვის. თემებში მოთავსებულია  დონეებად  დაყოფილი ტექსტები, ტექსტებს თან ახლავს  დანართები , გზამკვლევი და თვალსაჩინოებები.

1955

სრულად

თემა 2 - ცხოველები

თემა "ცხოველები " მოიცავს სამი დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტებს.

13929

სრულად

თემა 3- შეგრძნებები

თემა "შეგრძნებები" მოიცავს სამი დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტებს.

984

სრულად

თემა 4 - საყოფაცხოვრებო ნივთები

თემა "საყოფაცხოვრებო ნივთები" მოიცავს სამი დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტებს.

1284

სრულად

თემა 5- ამინდი

თემა "ამინდი" მოიცავს სამი დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტებს.

1157

სრულად

თემა 6 - ტყე

თემა "ტყე" მოიცავს 3 სხვადასხვა დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტს.

903

სრულად

თემა-7 მექანიკური მუშაობა

თემა "მექანიკური მუშაობა" მოიცავს 3 სხვადასხვა დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტს.

941

სრულად

თემა 8 - მოძრაობა

თემა "მოძრაობა" მოიცავს 3 სხვადასხვა დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტს.

1085

სრულად

თემა 9 - სასიცოცხლო ციკლი

თემა "სასიცოცხლო ციკლი" მოიცავს 3 სხვადასხვა დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტს.

969

სრულად

თემა 10 -შავი ზღვა

თემა „შავი ზღვა" მოიცავს 3 სხვადასხვა დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტს.

758

სრულად