ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

თემა 11 - ადამიანის სხეული

541

სრულად

თემა 12- დედამიწა, მზე, მთვარე და პლანეტები

552

სრულად

თემა 13. ეკოსისტემა

566

სრულად

თემა 14- ელექტრობა

443

სრულად

თემა 15. კვების ჯაჭვი

473

სრულად

თემა 16. კინეტიკური და მექანიკური ენერგია

441

სრულად

თემა 17. მყარი, თხევადი, აირადი

484

სრულად

თემა 18. წყალი

529

სრულად

თემა 19 - ხმა

441

სრულად

თემა 20 - ჯანსაღი ცხოვრების წესი

918

სრულად