ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

თემა 2 - ცხოველები

თემა 2- ში მოცემულია ტექსტები დონეების მიხედვით. ტექსტების თემატიკაა - შინაური და გარეული ცხოველები.  ტექსტს თან დართული აქვს პოსტერები, ქარდები, გასაფერადებელი სურათები და გზამკვლევი.