ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

თემა 0

ზოგადი საკლასო მითითებები

642

სრულად

თემა 1

მე და შენ

676

სრულად

თემა 2

ის - ეს - ეგ

658

სრულად

თემა 3

რა გქვია?

596

სრულად

თემა 4

მისალმება

639

სრულად

თემა 5

სხეულის ნაწილები

712

სრულად

თემა 6

ხილი

1433

სრულად

თემა 7

ფერები

713

სრულად

თემა 8

ოჯახი

620

სრულად

თემა 9

საგნები და სხეულები

607

სრულად