ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

თემა 0

ზოგადი საკლასო მითითებები

495

სრულად

თემა 1

მე და შენ

527

სრულად

თემა 2

ის - ეს - ეგ

524

სრულად

თემა 3

რა გქვია?

475

სრულად

თემა 4

მისალმება

469

სრულად

თემა 5

სხეულის ნაწილები

557

სრულად

თემა 6

ხილი

1069

სრულად

თემა 7

ფერები

525

სრულად

თემა 8

ოჯახი

472

სრულად

თემა 9

საგნები და სხეულები

472

სრულად