ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

თემა 0

ზოგადი საკლასო მითითებები

441

სრულად

თემა 1

მე და შენ

467

სრულად

თემა 2

ის - ეს - ეგ

443

სრულად

თემა 3

რა გქვია?

412

სრულად

თემა 4

მისალმება

412

სრულად

თემა 5

სხეულის ნაწილები

483

სრულად

თემა 6

ხილი

889

სრულად

თემა 7

ფერები

440

სრულად

თემა 8

ოჯახი

416

სრულად

თემა 9

საგნები და სხეულები

419

სრულად