ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

თემა 1- ჩვენი სკოლის ეზო

თემა "ჩვენი სკოლის ეზო"  მოიცავს სამი დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ტექსტებს. თემა 1- ში მოთავსებულია  დონეებად  დაყოფილი ტექსტები, ტექსტს თან ახლავს  დანართი და გზამკვლევი.