ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

თემა 4 - საყოფაცხოვრებო ნივთები

თემა 4- ში მოცემულია ტექსტები დონეების მიხედვით. ტექსტების თემატიკაა - საყოფაცხოვრებო ნივთები.  ტექსტს თან დართული აქვს  კარტები,  გზამკვლევი და დანართები.