ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

თემა 5- ამინდი

თემა 5- ში მოცემულია ტექსტები დონეების მიხედვით. ტექსტების თემატიკაა - ამინდი.  ტექსტს თან ახლავს  კარტები,  გზამკვლევი და დანართი.