ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

თემა 0

ზოგადი საკლასო მითითებები

628

სრულად

თემა 1

მე და შენ

661

სრულად

თემა 2

ის - ეს - ეგ

646

სრულად

თემა 3

რა გქვია?

582

სრულად

თემა 4

მისალმება

614

სრულად

თემა 5

სხეულის ნაწილები

698

სრულად

თემა 6

ხილი

1404

სრულად

თემა 7

ფერები

687

სრულად

თემა 8

ოჯახი

601

სრულად

თემა 9

საგნები და სხეულები

595

სრულად