ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

თემა 0

ზოგადი საკლასო მითითებები

520

სრულად

თემა 1

მე და შენ

560

სრულად

თემა 2

ის - ეს - ეგ

559

სრულად

თემა 3

რა გქვია?

510

სრულად

თემა 4

მისალმება

496

სრულად

თემა 5

სხეულის ნაწილები

613

სრულად

თემა 6

ხილი

1204

სრულად

თემა 7

ფერები

571

სრულად

თემა 8

ოჯახი

513

სრულად

თემა 9

საგნები და სხეულები

500

სრულად